2019

Reviewers of Journal articles in 2019

Dana Bittnerová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Stanislava Boušková - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Lucie Drechselová - Orientální ústav AV ČR, Praha


Gabriela Fatková - Filozofická fakulta ZU, Plzeň


Slavomíra Ferenčuhová - Sociologický ústav AV ČR, Praha


Vladan Hanulík - Filozofická fakulta UPa, Pardubice


Eva Hejzlarová - Fakulta sociálních věd UK, Praha


Jan Horský - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Petr Holpuch - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha


Tereza Jiroutová Kynčlová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Martin Klapetek - Teologická fakulta JU, České Budějovice


Kamila Klingorová - Sociologický ústav AV ČR, Praha


Marta Kolářová - Sociologický ústav AV ČR, Praha


Petra Kolářová - Národní galerie, Praha


Hana Kubátová - Fakulta sociálních věd UK, Praha


Michal Lehečka - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Markéta Levínská - Pedagogická fakulta UHK, Univerzita Hradec Králové


Jakub Marek - Krajský úřad Středočeského kraje, Praha


Jakub Mlynář - Centrum vizuální historie Malach, Praha


Zdeněk Nebřenský - Filozofická fakulta UK, Praha


Aleš Novák - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Arnošt Novák - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Veronika Seidlová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Franz Schindler - Institut für Slavistik, Justus-Liebig-Universität, Giessen (Německo)


Karel Schmeidler - Ústav soudního inženýrství VUT, Brno


Peter Simonič - Faculty of Arts, University of Ljubljana (Slovinsko)


Csaba Szaló - Fakulta sociálních studií MU, Brno


Karolína Šedivcová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Daniel Topinka - Filozofická fakulta UP, Olomouc


Jiří Tourek - Fakulta humanitních studií UK, Praha


David Verbuč - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Josef Vojvodík - Filozofická fakulta UK, Praha


Markéta Zandlová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Last change: December 14, 2020 17:30 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are