2014

Reviewers of Journal articles in 2014

Katarína Beňová – Slovenská národná galéria, Bratislava


Petra Ezzeddine – Fakulta humanitních studií UK a Sdružení pro integraci a migraci, Praha


Aleš Filip – Filosofická fakulta MU, Brno


Marie Dohnalová – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Petr Gibas – Sociologický ústav AV ČR, Praha


Marek Halbich – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Eleonóra Hamar – Filosofická fakulta MU, Brno


Lukáš Hanus – Filosofická fakulta ZU, Plzeň


Eva Heřmanová – Metropolitní univerzita, Praha


Tomáš Hirt – Filosofická fakulta ZU, Plzeň


Hana Horáková – Metropolitní univerzita, Praha


Jan Horský – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Zuzana Hubinková – Vysoká škola ekonomická, Praha


Jana Jetmarová – Filosofická fakulta UPa, Pardubice


Josef Kandert – Fakulta sociálních věd UK, Praha


Petra Klvačová – Evangelická teologická fakulta UK, Praha


Kateřina Kolářová – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Markéta Křížová – Filosofická fakulta UK, Praha


Milena Lenderová – Filosofická fakulta UPa, Pardubice


Miroslav Mareš – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Alena Marková – Vysoká škola finanční a správní, Praha


Václav Matoušek – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Marcel Mečiar – Yeditepe University, Istanbul


Mirjam Moravcová – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Arnošt Novák – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Karolína Pauknerová – Centrum pro teoretická studia AV ČR, Praha


Tomáš Petráň – Filosofická fakulta UPa, Pardubice


Ondřej Pilný – Filosofická fakulta UK, Praha


Zdeněk Pinc – Sociologický ústav AV ČR, Praha


Pavel Pospěch – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Martin C. Putna – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Štěpán Ripka – Platforma pro sociální bydlení, Praha


Dan Ryšavý – Filosofická fakulta UP, Olomouc


Aleš Sekot – Fakulta sportovních studií MU, Brno


Marek Skovajsa – Fakulta humanitních studií UK a Sociologický ústav AV ČR, Praha


Barbora Spalová – Fakulta sociálních věd UK, Praha


Karel Stibral – Přírodovědecká fakulta UK, Praha a Filosofická fakulta JU, České Budějovice


Hana Synková – Filosofická fakulta UPa, Pardubice


Csaba Szaló – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Ondřej Špaček – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Zuzana Uhde – Sociologický ústav AV ČR, Praha


David Václavík – Filosofická fakulta MU, Brno


Ondřej Váša – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Radomír Vlček – Historický ústav AV ČR, Brno


František Vrhel – Filosofická fakulta UK, Praha


Jiří Woitsch – Etnologický ústav AV ČR, Praha


Last change: December 14, 2020 17:31 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are