2023

Reviewers of Articles in 2023

Karel Altman - Etnologický ústav AV ČR, Praha


Blanka Altová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Klára Bártová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Jozef Bartošek - Husitská teologická fakulta UK, Praha


Lenka J. Budilová - Filosofická fakulta UK, Praha


Matej Butko - Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko


David Doubek - Pedagogická fakulta UK, Praha


Marek Halbich - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Martin Heřmanský - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Adam Horálek - Filosofická fakulta UPa, Pardubice


Jan Horský - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Martin Hříbek - Filosofická fakulta UK, Praha


Jana Chaloupková Klímová - Sociologický ústav AV ČR, Praha


Marek Jakoubek - Filosofická fakulta UK, Praha


Dušan Janák - Sociologický ústav SAV, Bratislava


Zuzana Jurková - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Kateřina Kubalčíková - Fakulta sociálních studií MU, Brno


Hana Kubíčková - Pedagogická fakulta OU, Ostrava


Jitka Laštovková - Fakulta sociálně-ekonomická UJEP, Ústí nad Labem


Petr Lupač - Filosofická fakulta UK, Praha


Martin Macháček - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Daniela Machová - Hudební a taneční fakulta AMU, Praha


Zdeněk R. Nešpor - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Olga Nešporová - Etnologický ústav AV ČR, Praha


Martina Přibyláková - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Jan Randák - Filosofická fakulta UK, Praha


Veronika Seidlová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Eva Schwartzhoffová - Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc


Milan Svoboda - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU, Liberec
Last change: December 14, 2023 11:17 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are