2022

Reviewers of Articles in 2022

Karel Altman - Etnologický ústav AV ČR, Praha


Josephine Beoku-Betts - Florida Atlantic University, Boca Raton, USA


Dominic Bryan - Queen’s University, Belfast, United Kingdom


Lenka J. Budilová - Filosofická fakulta UK, Praha


Sinan Çankaya - Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederland


Darcie DeAngelo - University of Oklahoma, Norman, USA


David Doubek - Pedagogická fakulta UK, Praha


Judit Frigyesi Bar - Ilan University, Ramat Gan, Israel


Nataša Gregorič Bon - Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija


Milan Hanyš - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Cassandra Hartblay - University of Toronto, Canada


Helena Haškovcová - Praha


Tomáš Hirt - Fakulta filozofická ZU, Plzeň


Sylva Höhne - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha


Martina Hrušková - Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice


Luděk Jirka - Pedagogická fakulta UHK, Hradec Králové


Dana Johnson - University of Illinois, Urbana-Champaign, USA


Peter Wynn Kirby - University of Oxford, United Kingdom


Marta Kolářová - Sociologický ústav AV ČR, Praha


Milena Komarova - Queen’s University, Belfast, United Kingdom


Anouk de Koning - Universiteit Leiden, Nederland


Tabita Landová - Evangelická teologická fakulta UK, Praha


Adam Liebman - DePauw University, Greencastle, USA


William Kenneth Little - York University, United Kingdom


Petr Lupač - Filosofická fakulta UK, Praha


Hana Maříková - Sociologický ústav AV ČR, Praha


Jaroslav Miller - Filosofická fakulta UP, Olomouc


Rajko Muršič - Univerza v Ljubljani, Slovenija


Zdeněk R. Nešpor - Fakulta humanitních studí UK, Praha


Olga Nešporová - Etnologický ústav AV ČR, Praha


Wairimu Ngaruiya Njambi - Florida Atlantic University, Boca Raton, USA


Andrea Průchová Hrůzová - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha


Ivan Rajković - Universität Wien, Österreich


Ivan Rynda - Fakulta humanitních studí UK, Praha


Ondřej Skripnik - Fakulta humanitních studí UK, Praha


Věra Sokolová - Fakulta humanitních studí UK, Praha


Maria Sonyevitsky - Bard College, Annendale on Hudson, USA


Clara Wenz - Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, Deutschland


Ludmila M. Wladyniak - Fakulta humanitních studí UK, Praha


Last change: November 15, 2022 18:59 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are