2018

Reviewers of Journal articles in 2018

Yasar Abu Ghosh - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Andrea Beláňová - Sociologický ústav AV ČR a Pedagogická fakulta UK, Praha


Ondřej Beneš - Fakulta architektury ČVUT, Praha


Dana Bittnerová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Tomáš Bubík - Filozofická fakulta UP, Olomouc


Ivo T. Budil - Metropolitní univerzita, Praha


Josef Fulka - Fakulta humanitních studií UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha


Markéta Hajská - Filosofická fakulta UK, Praha


Marek Halbich - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Milan Hanyš - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Eva Heřmanová - Metropolitní univerzita, Praha


Hana Horáková - Metropolitní univerzita, Praha


Jana Jetmarová - Fakulta filozofická UPa, Pardubice


Tereza Jiroutová Kynčlová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Martin Klapetek - Teologická fakulta JU, České Budějovice


Matěj Kratochvíl - Etnologický ústav AV ČR, Praha


Helena Kubátová - Fakulta filozofická UPa, Pardubice


Hynek Látal - Filozofická fakulta JU, České Budějovice


Přemysl Mácha - Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava


Radka Mudrochová - Fakulta filozofická UHK, Hradec Králové


Kateřina Nedbálková - Fakulta sociálních studií MU, Brno


Karolína Pauknerová - Centrum pro teoretická studia AV ČR a UK, Praha


Daniela Pěničková - Agentura pro sociální začleňování, Praha


Jana Poláková - Moravské zemské muzeum, Brno


Jana Pospíšilová - Etnologický ústav AV ČR, Brno


Adriana Qubaiova - Central European University, Budapest, Hungary


Dan Ryšavý - Filozofická fakulta UP, Olomouc


Zita Skořepová - Etnologický ústav AV ČR, Praha


Markéta Slavková - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava, Slovensko


Miroslav Slowik - Filosofická fakulta UK, Praha


Bohuslav Šalanda - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Livia Šavelková - Fakulta filozofická UPa, Pardubice


Karolína Šedivcová - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Jaroslav Šotola - Filozofická fakulta UP, Olomouc


Jiří Tourek - Fakulta humanitních studií UK, Praha


Jana Valdrová - Filozofická fakulta MU, Brno


Petr Vašát - Sociologická ústav AV ČR, Praha


Barbora Vegrichtová - Policejní akademie, Praha


Last change: December 14, 2020 17:30 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are