2016

Reviewers of Journal articles in 2016

Yasar Abu Ghosh – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Barbora Bazalová – Pedagogická fakulta MU, Brno


Dana Bittnerová – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Ivo T. Budil – Fakulta filozofická ZU, Plzeň


Dan Čermák – Sociologický ústav AV ČR, Praha


David Doubek – Pedagogická fakulta UK, Praha


Pavel Duba – Centrum pro migraci, Praha


Radka Dudová – Sociologický ústav AV ČR, Praha


Marie Dvorná – Husitská teologická fakulta UK, Praha


Markéta Hajská – Filosofická fakulta UK, Praha


Dana Hamplová – Filosofická fakulta UK a Sociologický ústav AV ČR, Praha


Jaroslava Hasmanová Marhánková – Fakulta filozofická ZU, Plzeň


Hana Hašková – Sociologický ústav AV ČR, Praha


Petr Hlaváček – Filosofická fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha


Pavel Hošek – Evangelická teologická fakulta UK, Praha


Beatrice Chromková Manea – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Štefan Chudý – Pedagogická fakulta UP, Olomouc


Petr Janeček – Filosofická fakulta UK, Praha


Radka Klvaňová – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Tomáš Kotrlý – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha


Eva Křížová – 2. Lékařská fakulta UK, Praha


Ivan Landa – Filosofický ústav AV ČR, Praha


Jitka Langhamrová – Vysoká škola ekonomická, Praha


Yana Leontiyeva – Sociologický ústav AV ČR, Praha


Barbora Loudová Stralczynská – Pedagogická fakulta UK, Praha


Václav Matoušek – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Mirjam Moravcová – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Zdeněk R. Nešpor – Fakulta humanitních studií UK a Sociologický ústav AV ČR, Praha


Martin Ouředníček – Přírodovědecká fakulta UK, Praha


Zdeněk Pinc – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Tomáš Retka – Fakulta humanitních studií UK, Praha


Dan Ryšavý – Filosofická fakulta UP, Olomouc


Václav Soukup – Filosofická fakulta UK a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha


Adéla Souralová – Fakulta sociálních studií MU, Brno


Laco Toušek – Fakulta filozofická ZU, Plzeň


Lucie Trlifajová – Multikulturní centrum a Fakulta sociálních věd UK, Praha


Zuzana Uhde – Sociologický ústav AV ČR, Praha


David Václavík – Filosofická fakulta MU, Brno


Zdeněk Vojtíšek – Husitská teologická fakulta UK, Praha


Jan Zouhar – Filosofická fakulta MU, Brno
Oprava a omluva


Počínaje číslem 18, 2016, 1 v české redakční radě časopisu doc. PhDr. Ladislava Benyovszkého, CSc. nahradila Ing. arch. Mgr. Marie Petová, Ph.D. Za neuvedení této skutečnosti na vnitřní straně obálky časopisu se oběma jmenovaným velice omlouváme.


Last change: December 14, 2020 17:30 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are