25, 2023, 3Articles

Vznik a zánik narativu na příkladu putování jedné svatojánské sochy

Markéta Gausová Zörnerová

Markéta Gausová Zörnerová

Download PDF


Student's Work

Obrození tanga: nostalgie, naslouchání, experiment

Matvei Gotlib

Matvei Gotlib

Download PDF


Vybrané aspekty veřejné sociologie. Možné cesty dialogu v republice sociologů

Rostislav Gramskopf

Rostislav Gramskopf

Download PDF


Materials

Meziválečná americká sociologie v obrazech: fotoalbum Otakara Machotky

Zdeněk R. Nešpor

Zdeněk R. Nešpor

Download PDF


Obituary

Doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

Marek Halbich

Marek Halbich

Download PDFBibliografie Františka Vrhela

Marek Jakoubek

Marek Jakoubek

Download PDF


Reviews

Marek Jakoubek – Vladimir Penčev: Češi a Slováci v Bulharsku. Příspěvky ke studiu české, slovenské a československé krajanské přítomnosti v bulharských zemích

Tezera Lančová

Tezera Lančová

Download PDF


Jaroslav Kříž: Česká Amerika. Chicago

Anna Jagošová

Anna Jagošová

Download PDF


Mezinárodní konference SIEF

Olga Nešporová

Olga Nešporová

Download PDF


Konference Society for the Study of Psychiatry and Culture and Society for Psychological Anthropology

Ester Šromová

Ester Šromová

Download PDFREVIEWERS OF ARTICLES IN 2023


Last change: December 14, 2023 11:06 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are