4, 2002, 7

Content

(Janu Sokolovi k 65. narozeninám)


Slavnostní řeč (J. Kohout)


Ladislav Benyovszky: Skutečnost a subjekt II.Studie


Jana Hozáková: Kam směřují sociální vědy


Erazim Kohák: The Embers and the Stars - Uhlíky a hvězdy


Mirjam Moravcová - Dana Bittnerová: Američané. Legenda dětí konce 20. století


Ivan Chvátím: Sein als Bewegung?


Petr Zima: K antropologii komunikace psané a mluvené


Tomáš Hájek: Památkáři, ekologové, téma oživení památek


Ladislav Benyovszky: Aktuální myšlení a „věc o kterou běží"


Aleš Novák: Počátečnost počátku. Martin Heidegger v jiném počátku myšlení


Josef Fulka: Poznámka k problematice epistemologické diskontinuity


Jakub Grygar: Historie, paměť, autobiografie. Poznámky k tematizování minulosti


Pavel Kouba: Hermeneutika a věda o životě


Jan Brabec: Člověk jako „ne-osoba"


Jakub Češka: Já v pólech blízkosti a cizoty


Jan Heller: Kdo je můj nepřítel?


Josef Kružík: Posvátné a profánní, sváteční a všedníDokumenty doby


M. Jakoubek - T. Hirt: Malý retrográdní slovník filosofických pojmů


Libor Prudký: Sokol hore nad oblaky


Sidonius a Sakateka: Smysl, mysl a smích


Jan Sokol: Dopis redaktorovi Práce


Radim Palouš: Dopis Janu Sokolovi


Oto Mádr: Dopis


Zdeněk Neubauer: Sokolovské zlomky - perly nepaměti


J. Novotný - J. Češka: Zdeněk Pinc o Janu Sokolovi


J. Novotný - J. Češka: O Janu Sokolovi vypráví jeho bratr Václav Sokol


J. Novotný - J. Češka: Václav Žák o Janu SokoloviPřeklad


M. a V. Fredovi: Interpretace hebrejských jmen předků Našeho Pána Ježíše KristaMateriály


Tomáš Hájek: Kompaktní město jako ideál


Last change: October 13, 2018 15:29 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are