23, 2021, 1


In Memoriam of Jan Sokol

Download PDF


Zemřel první absolvent naší školy a zároveň zakladatel Fakulty humanitních studií UK (Zdeněk Pinc)


Život: právo, nebo povinnost? (Jan Sokol)


Vyznání víry (pokus o výklad) (Jan Sokol)


Náboženství, etika a život: nástin filosofie Jana Sokola (Milan Hanyš)


Articles

Mediální džihád v reflexi představitelů českých muslimů. Meze odsuzování islámského terorismu a (de)privatizace náboženství v České republice

Karel Černý & Jiřina Stehlíková

Karel Černý

Jiřina Stehlíková

Abstract


Download PDF
Kontexty výskumu kultúrno-kreatívnych centier na Slovensku

Tomáš Winkler

Author

Abstract

Download PDF


Antropologický výzkum

Turistický diskurs prizmatem narativních figur. Václav Havel jako ikona boje proti komunismu

Iva-Hedvika Zýková

Author

Abstract

Download PDF


Anniversary

K devadesátým narozeninám PhDr. Mirjam Moravcové, DrSc.

Hedvika Novotná

Autor

Download PDF


Review

Sandra Kreisslová, Jana Nosková, Michal Pavlásek: Takové normální rodinné historky. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti

Filip Maroši

Author

Download PDFLast change: May 7, 2021 20:54 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are