3, 2001, 2

Content

(Mirjam Moravcové k 70. narozeninám)


Slovo úvodem (J. Kadeřábková, H. Nosková, M. Turková)


Ladislav Benyovszky: Skutečnost a subjektStudie


Ivo T. Budil: Perspektivy historické antropologie


Peter Salner: Etnická polarizácia v podmienkach etnicky homogenního mesta


Lubomír Tyllner: Hudba na ulici města


Josef Kandert: Vinařská čest a sláva


Alexandra Navrátilová: Nad revitalizací tradičních slavností v Brně


František Vrhel: Róheim a paradoxy genitálních modifikací


Franz Schindler: Sexuální chování a česká kultura


Jiří Bystřický: Svádění jako léčka diskursu


Zdeněk Pinc: Člověk v antické polis


Petr Zima: O metodách a cílech terénního výzkumu jazyka a kultury


Tomáš Hájek: Je „Velký obrat ke krajině" skutečně ekologický?Dokumenty doby


Jan Sokol: Paměť a pamětníci - opožděná recenze


Jan Šťovíček: Národopisné hnutí na Turnovsku koncem devatenáctého století


Blanka Altová: Dějiny jednoho domu (Kutná Hora)


Dana Bittnerová: Poslední roky starých HolešovicVýzkumy


J. Kadeřábková - J. Patočka - Z. Trhlínová: Komunikace v městských a venkovských sídlechZprávy

Somové, Sintové, Jenišové. Švýcarská romská politika za druhé světové války (M. Brandner)


Připravuje se druhý ročník konference o krajině Tvář naší země (T. Hájek)Recenze


Jean Copans - Základy antropologie a etnologie (J. Grygar)


Eduard Gombár - Moderní dějiny islámských zemí (V. Kristen st.)


Religija i izkustvo v kulturnata tradicija na Evropa (L. Skružný)


Sally Perel Salomon - Přežil jsem Hitlerjugend (B. Soukupová)


Od Ještěda k Troskám (M. Turková)Bibliografie


Výběrový soupis prací PhDr. Mirjam Moravcové, DrSc. za léta 1996-2000


Přehled bakalářských a diplomových prací vedených PhDr. Mirjam Moravcovou, DrSc.


Last change: October 13, 2018 15:28 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:Where we are