16, 2014, 3

Reviews

Peter Auer: Jazyková interakce. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, 305 s.

Marek Halbich


Marek Skovajsa: Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2013, 221 s.

Nicolas Maslowski


Ian Hacking: Sociálna konštrukcia – ale čoho? Čo je a čo nie je sociálnou konštrukciou. Kalligram, Bratislava 2006, 354 s.

Jan Brabec


Šárka Havlíčková Kysová: Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Masarykova univerzita, Brno 2013, 236 s.

Lubomír Ondračka


Piotr Oszczanowski: Pomnik chrześcijańskiego rycerza. Nagrobek Melchiora von Redern we Frýdlancie – opus vitae Gerharda Hendrika z Amsterdamu. Ośrodek Kultury i Sztuki + Universytet Wrocławski, Wrocław 2013, 326 s.

Blanka Altová


Jana Nosková – Jana Čermáková (eds.): „Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století. Etnologický ústav AV ČR + Statutární město Brno + Archiv města Brna, Brno 2013, 705 s.

Andrej Sulitka


G. P. Muraško – A. I. Filimonová (eds.): Stát a církev v SSSR a zemích východní Evropy v období politických krizí druhé poloviny XX. století. Nestor-Istoria, Moskva – Sankt-Petěrburg 2014, 540 s.

Květa Jechová


Václav Kaška: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952. Ústav pro studium totalitních režimů + Conditio humana, Praha – Brno 2014, 291 s.

Zdeněk R. Nešpor



Last change: November 10, 2018 10:33 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Publisher

Faculty of Humanities, Charles University


Contacts

"Urban People"

Faculty of humanities, Charles University

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic

e-mail:



Where we are